Policzmy to razem

Liczenie ma dla dziecka ogromne znaczenie. Na początku, gdy dziecko jest jeszcze malutkie, liczenie jest dla niego czymś bardzo abstrakcyjnym, czymś odległym, ale już od początku jest też czymś fascynującym ...

nauka (13)

Kolejno odlicz

Kiedy u dziecka pojawia się zainteresowanie cyframi, liczbami? W zasadzie to zależy w dużej mierze od rodziców i opiekunów dziecka. Jak z nim pracują, jakie stawiają mu wymagania, jakie oczekiwania. ...

rp_nauka7.jpg

Obrobka wiorowa

Obróbka wiórowa polega na toczeniu części o powierzchni miękkiej lub szlifowaniu. Obróbkę wiórową należy stosować tylko wtedy, gdy jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Ogólnie można stwierdzić, że części regenerowane ...

rp_nauka18.jpg

Posted by admin On Styczeń - 9 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka7.jpg

Kiedy u dziecka pojawia się zainteresowanie cyframi, liczbami? W zasadzie to zależy w dużej mierze od rodziców i opiekunów dziecka. Jak z nim pracują, jakie stawiają mu wymagania, jakie oczekiwania. Czego chcą od tego dziecka i do czego go motywują. Jeżeli dziecko jest uczone swojego adresu zamieszkania, to pojawiają się w nim cyfry. Jeżeli jest uczone tego, ile ma lat, to również, ma do czynienia z liczeniem. Takie rzeczy poruszane są zwykle gdy dziecko ma zaledwie kilka lat. Jeżeli chodzi do przedszkola, to ma znacznie większe szanse na to by spotkać się z podstawowym liczeniem. Trzeba oczywiście pamiętać o tym,  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 7 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
nauka (7)

Przy natryskiwaniu przedmiotów, szczególnie za pomocą metalizacji natryskowej, zawsze natryskuje się warstwę z pewnym naddatkiem na obróbkę wykańczającą. Grubość natryskanej powłoki nie jest wszędzie jednakowa, a powierzchnia jej jest nierówna i szorstka. Obróbkę warstw metalizacyjnych zarówno maszynową, jak i ręczną wykonuje się zasadniczo tak samo jak obróbkę metalu litego. Różnice polegają tylko na nieco zmienionych parametrach skrawania i na nieco innej geometrii ostrza skrawającego. Obróbkę natryskanej powłoki można wykonać przez obróbkę ślusarską (skrobanie, piłowanie itp.) lub mechaniczną (toczenie, frezowanie, struganie, szlifowanie). Należy jednak pamiętać o tym, że struktura natryskanej warstewki metalu jest zupełnie inna niż struktura metalu litego, a jej  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 7 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Napawanie wibracyjne stwarza możność regeneracji prawie wszystkich elementów maszyn, pracujących pod obciążeniem statycznym i dynamicznym, z tym że części układów korbowodowych, części skrzyń biegów oraz wałki krzywkowe, ze względu na bardzo duże wymagania wytrzymałościowe, należy napawać w osłonie gazów ochronnych. W wyniku zjawisk towarzyszących napawaniu — miejscowe ogrzanie przedmiotu, znaczna intensywność reakcji chemicznych pomiędzy ciekłym metalem i gazowym środowiskiem — w regenerowanej części mogą wystąpić wady obniżające jej właściwości mechaniczne: — przegrzanie i zahartowanie w strefie wpływu cieplnego napawanej warstwy, — naprężenie cieplne skurczowe i strukturalne lub spowodowane nimi rysy i pęknięcia w warstwie napawanej lub metalu rodzimym, — porowatość  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 7 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
nauka (13)

Okres ten trwa od momentu oderwania się cząstki metalu do momentu zetknięcia się jej z natryskiwaną powierzchnią. Strumień cząstek metalu w normalnych warunkach natryskiwania ma kształt stożka o przekroju kołowym. Zmiana przekroju stożka na eliptyczny może nastąpić na skutek zmiany kształtu dyszy i kołpaka powietrznego lub przez doprowadzenie dodatkowego powietrza rozpylającego. Kąt rozwarcia stożka natryskiwania zależy od kształtu dyszy i kołpaka oraz w pewnym stopniu od warunków natryskiwania. Tor cząstek przy metalizacji jest prawie dokładnie prostoliniowy. Kształt ciekłej cząstki metalu w locie uzależniony jest od prędkości cząstki, jej napięcia powierzchniowego oraz pokrywających ją tlenków. Cząstki są najczęściej kuliste lub zbliżone  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 7 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka87.jpg

Karta weryfikacyjna powinna zawierać określenie wszystkich możliwych rodzajów uszkodzeń i zużyć, ustalać przyrządy i narzędzia pomiarowe konieczne do wykonania pomiarów, zawierać dane dotyczące wymiarów klasyfikujących, tj. wymiar nominalny, wymiar dopuszczalny dla części nie wymagających naprawy oraz wymiar dopuszczalnego zużycia, przekroczenie którego kwalifikuje część na złom. Karta weryfikacyjna może zawierać niekiedy określenie kolejnych wymiarów naprawczych, np. przy wałach wykorbionych określenie wymiarów dla pierwszego, drugiego, trzeciego itd. szlifu. Jeżeli część utrzymuje się w wymiarach dopuszczalnego zużycia i zakwalifikowana jest do regeneracji, rodzaj regeneracji określa symbol naprawy, który wiązany jest bezpośrednio z kartą technologiczną regeneracji oznaczoną tym samym symbolem. Części oznaczone są odpowiednim  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 7 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka25.jpg

Charakter chropowatości zależy przede wszystkim od rodzaju narzędzia wykańczającego i kierunków jego przejścia po powierzchni części. Dobór właściwej chropowatości oraz optymalnego kierunku rys na powierzchniach trących może być ustalony dokładnie tylko doświadczalnie. Istnieją jednak ogólne wskazówki praktyczne. Chropowatość powierzchni musi zapewnić dostateczną przyczepność smaru, dlatego zbytnia gładkość powierzchni przyspiesza zużycie w początkowej fazie. Bardzo duża dokładność wykonania, zwiększając rzeczywisty styk części, wpływa równocześnie na zwiększenie współczynnika tarcia suchego. Powoduje to wzrost ilości energii potrzebnej na pokonanie tarcia, a tym samym zwiększa się intensywność zużycia. Dlatego zwiększenie wymagań co do chropowatości powierzchni, powyżej jej optymalnego charakteru, jest nieuzasadnione. Kierunek rys lub  [ Read More ]

Posted by admin On Listopad - 27 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
School children in classroom at lesson

Dzieci uczą się od momentu przyjścia na świat. Od samego początku zdobywają nowe umiejętności i wiedzę o świecie pozwalające im później na dobre funkcjonowanie w otaczającej je rzeczywistości. Uczą się od rodziców i rodzeństwa. Zdobywają nowe umiejętności obserwując swoich opiekunów i bawiąc się z innymi dziećmi na placu zabaw. Każdy dzień to kolejny krok w ich rozwoju. Pojawiają się nowe słowa, których potrafią użyć i nowe umiejętności, którymi mogą się pochwalić. W pewnym momencie każde dziecko pójść musi również do szkoły, gdzie jego edukacja przyjmie bardziej formalną formę. Nauczy się pisać i czytać a od nauczycieli i z książek dowie  [ Read More ]

Posted by admin On Listopad - 27 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
nauka (14)

W ciągu ostatnich lat w Polsce coraz większą popularnością cieszą się uniwersytety trzeciego wieku. Są to miejsca, gdzie osoby starsze mogą zdobywać nowe umiejętności, takie jak na przykład znajomość języka obcego, na co nie miały one czasu w swojej młodości lub podczas bycia czynnymi zawodowo. Kursy języków obcych, psychologii, zajęcia sportowe, lekcje tańca, jak również zajęcia pogłębiające wiedzę specjalistyczną prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, przygotowanych do pracy z osobami starszymi. Techniki nauki są więc specjalnie dostosowane do ich przedziału wiekowego, który jak każdy przedział wiekowy uczniów charakteryzują specyficzne potrzeby. Edukacja osób starszych jest obecnie tematem wielu badań. Dzięki temu ich  [ Read More ]

Posted by admin On Listopad - 27 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
nauka (12)

Każdy rodzic dobrze wie, jak ważną rolę w życiu jego pociech odgrywa sumienna edukacja. Często zdarza się, że szkoła spędza sen z powiek dzieci, dobrze dobrana placówka edukacyjna stanowi jednak jeden z najpoważniejszych wyborów w całym życiu. To tam stawiamy bowiem pierwsze kroki, przygotowujemy się do dorosłego życia i nabieramy tak ważnego potem doświadczenia, które będziemy mogli wykorzystać w pokonywaniu codziennych problemów. Edukacja powinna być na wysokim poziomie i łączyć zajęcia teoretyczne z nauką praktycznego ich zastosowania. Tylko w taki sposób dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności logicznego myślenia oraz kierowania się rozsądkiem. Na dalszych etapach edukacji, młodzież może już sama  [ Read More ]

Posted by admin On Listopad - 27 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
nauka (7)

Wiele się ostatnio słyszy o tym, że system szkolnictwa polskiego wymaga gruntownej reformy. Niektórzy krzyczą, że edukacja w rozumieniu, jaki to ma miejsce obecnie, czyli ogólnokształcąca – nie jest potrzebna. Jako rozwiązanie wskazują zastosowany w Stanach Zjednoczonych system specjalizacji już od najwcześniejszych nastoletnich lat. Przeciwnicy tej teorii mówią, że edukacja ogólnokształcąca to klucz do wychowywania ludzi o szerokich horyzontach. Trudno jest opowiedzieć się jednoznacznie za jednym z tych stanowisk. W dzisiejszych czasach z pewnością potrzebujemy w Polsce osób wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych w jednej konkretnej dziedzinie – i niekoniecznie musi to być prawo czy ekonomia. Z drugiej jednak strony, wiedza powszechna  [ Read More ]